Loading...

Tarkovsky / Lars von Trier

Lars Von Trier filmlerindəki Tarkovsky təsiri.Andrei Tarkovsky əfsanəsindən təsirlənən və ilham aldığını açıqca ifadə edən rejissorların biri də Lars von Trier'dir.