Loading...
Loading...
"Hostel by Anabel" eshte nje bashke-prodhim i Anabel Entertainment dhe INTV

Krijuar nga : Dalina Buzi

Bashke-moderatore: 

Alberta Kamenica
Ana Haxhimali
Deamishel Hoxha
Megi Pojani

Regjisor:
Endrit Delisula


Formulimi muzikor: Klodeta Buzi/ Akademia "Hollywood"

Realizimi artistik: Anabel Entertainment
Realizimi audio - vizual : Studio "Videoline"

Programi mundesohet nga Algotherm, Vodafone Albania, Abi Bank dhe Tona. 

Comments

Leave a Reply